Renovering af Fjernvarmerør i Rugmarken og Hvedemarken

Den 2. maj går vi i gang.

Vi starter den 2. maj med at skifte ventilen, der ligger i stien (rød prik) og så tager vi en etape af gangen. Alle berørte husstande har fået info i deres postkasse.

Rugmarken